LEXUS
THĂNG LONG

Thành viên

Phòng bán hàng

  • Nguyễn Công Tĩnh

   Phó phòng Bán hàng

   0976 661 168

   Gửi email

  • Nguyễn Chí Dũng

   Tư vấn Bán hàng

   0972 168 686

   Gửi email

  • Cao Đức Dương

   Tư vấn Bán hàng

   0988 777 886

   Gửi email

  • Hoàng Tất Đạt

   Tư vấn Bán hàng

   0978 848 788

   Gửi email

  • Lê Văn Giáp

   Tư vấn Bán hàng

   0916 553 333

   Gửi email

  • Đặng Thị Thu Hà

   Tư vấn Bán hàng

   0966 804 888

   Gửi email

  • Nguyễn Thị Thu Hà

   Tư vấn Bán hàng

   0989 345 989

   Gửi email

  • Lê Văn Hoài

   Tư vấn Bán hàng

   0912 099 968

   Gửi email

  • Nguyễn Khắc Hoàn

   Tư vấn Bán hàng

   0983 751 989

   Gửi email

  • Nguyễn Thị Hường

   Tư vấn Bán hàng

   0932 747 999

   Gửi email

  • Trần Thị Thu Huyền

   Tư vấn Bán hàng

   0979 827 982

   Gửi email

  • Trần Xuân Linh

   Tư vấn Bán hàng

   0984 515 299

   Gửi email

  • Nguyễn Trọng Nguyên

   Tư vấn Bán hàng

   0906 119 898

   Gửi email

  • Hoàng Kim Oanh

   Tư vấn Bán hàng

   0987 890 096

   Gửi email

  • Lê Minh Thành

   Tư vấn Bán hàng

   0904 879 999

   Gửi email

  • Trần Thị Thanh Thiện

   Tư vấn Bán hàng

   0944 887 879

   Gửi email

  • Trương Quốc Trường

   Tư vấn Bán hàng

   0169 227 777

   Gửi email

  • Lê Ngọc Tú

   Tư vấn Bán hàng

   0903 699 668

   Gửi email

  • Nguyễn Xuân Tuấn

   Tư vấn Bán hàng

   0945 368 282

   Gửi email

Phòng dịch vụ

  • Trần Đăng Khôi

   Trưởng phòng Dịch vụ

   0904 275 996

   Gửi email

  • Vũ Ngọc Anh

   Cố vấn Dịch vụ

   0918 673 685

   Gửi email

  • Phạm Văn Huân

   Cố vấn Dịch vụ

   01672 243 428

   Gửi email

  • Nguyễn Trung Thành

   Cố vấn Dịch vụ

   0915 181 686

   Gửi email

  • Đặng Thanh Tuyên

   Cố vấn Dịch vụ

   0982 453 860

   Gửi email

  • Hoàng Văn Tuyền

   Cố vấn Dịch vụ

   0912 168 383

   Gửi email

Phòng quan hệ khách hàng

  • Đỗ Minh Huyền

   Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng

   0987 611 199

   Gửi email