Quay lại Trang tin tức và sự kiện Lexus

01 Mar 2019
Vietnam

LEXUS VIỆT NAM THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỂM THU HỒI SẢN PHẨM THẢI BỎ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 01/03/2019 – Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) chính thức thông báo:  Theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, từ ngày 01/01/2018, khách hàng sử dụng xe Lexus trên toàn quốc có trách nhiệm mang ô tô đã hết thời hạn sử dụng hoặc được thải bỏ sau quá trình sử dụng do Lexus Việt Nam phân phối chính thức đến điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của TMV để được thu hồi và xử lý nhằm bảo vệ môi trường. Ngoài ra, đối với các linh kiện ô tô do TMV nhập khẩu trực tiếp như pin, ắc quy, linh kiện điện tử, dầu nhớt, xăm lốp thải bỏ sau quá trình sử dụng, khách hàng cũng có trách nhiệm mang tới điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của TMV.

Để đáp ứng được yêu cầu về quản lý sản phẩm thải bỏ, TMV quyết định chuyển điểm thu hồi đang hoạt động là Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân sang địa chỉ mới.  Dưới đây là thông tin cụ thể về điểm thu hồi mới:

 

- Tên điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ: Điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

- Địa chỉ điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ:

Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh,

Địa chỉ: Quốc lộ 2, Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Số điện thoại: (0211) 3869994

 

- Thời gian bắt đầu hoạt động thu hồi: Từ ngày 01/03/2019

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ với Điểm thu hồi Công ty Ô tô Toyota Việt Nam theo số điện thoại (0211) 3869994 hoặc gọi số hotline của TMV: 18001524.